Bir Umut Ol!
Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığının, dünyanın en önemli sorunları arasında yer aldığını vurgulayan Kocabıyık, Batı toplumlarının uyuşturucu kullanımını önleme konusundaki çalışmalarını göz önünde bulunduran Türkiye'deki uzmanların, bu konuda çok daha iyi eylem programları hazırladığına işaret etti.


Madde Bağımlılığı İle Mücadele ve İstihdamı Geliştirme - Bir Umut Ol Projesi

Dr. Burcu Bostancıoğlu’nun açılış konuşmasının ardından birinci oturuma başlanan panelde, Burcu Bostancıoğlu’nun moderatörlüğünde Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksiloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nden Sosyolog Arş. Gör. Demet Havaçeliği Atlam, Yeşilay İzmir Şube Başkan Yardımcısı ve Türk PDR Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Uysal ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı ve Türk PDR Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çokluk, bağımlılığın ne olduğu, bireylerin nasıl bağımlı oldukları, bağımlılık türleri ve evreleri, tedavi süreci, yöntemleri ve kurumların bağımlılık konusunda yaptıkları ve de yapmak istedikleri çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdiler.

Gençler Geleceğimizdir. Gençler bizim sorumluluğumuzdur.

Derneğimizin (Bir Hayata Dokun Derneği) Madde Bağımlılığı ile mücadelede İş istihdamı amacı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti destekli "Bir Umut Ol" isimli projemizin TRT Haber ile gerçekleştirdiğimiz haberimiz ile gençlerimize destek olmaya, herkesi hayatlara dokunmaya davet ediyoruz.

Gençlerimiz Sertifikalarını Aldılar

Ziyaretçilerimiz


PROJE KÜNYESİ

Projenin Adı: BİR UMUT OL
Başvuru Sahibi Kurum Adı: BİR HAYATA DOKUN DERNEĞİ
Adres: 1441 Sok. No.1 Alsancak Mah. Nimet han İşhanı K.4 D.403 Konak / İZMİR
Telefon: 0 538 380 59 93
E-posta: bilgi@birhayatadokun.org
Projenin Doğrudan İlgili Olduğu Öncelikler Öncelik 1: Bağımlılıkla mücadelede tedavi ile entegre ve sürdürülebilir sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, İkincil veya üçüncül önleme faaliyetlerine konu gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının sağlanması.
Proje Süresi: 9 ay
Projenin Uygulanacağı İl: İZMİR

PROJE İÇERİĞİ

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Bilgi Teknolojisi Okur Yazarlığı, Sektör, İş alanları
Projenin Mücadele İçin Odaklandığı Bağımlılık Türü: Uyuşturucu

Proje Özeti

Müdahale edilmesi zaruri ve müdahale edilmediği taktirde de toplumsal uyumda ağır tahribatlara neden olabilecek “Madde bağımlılığı temelli dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonları ve istihdam edilebilirlik potansiyellerinin yetersizliği” ana sorunu projemizin müdahale mantığının temelini teşkil etmektedir. Bu ağır ana sorunun ortaya çıkmasına neden olan;

1) Madde Bağımlısı bireylerin Örgün ve Yaygın eğitim Basamaklarını Tamamlayamamış Olmaları,
2) Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Bireylerin Bilgi teknolojileri Okur yazarlığı Konusunda Vasıflarının Bulunmaması, Başvuru Sahibi İmza ve Mührü
3) Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Bireylerin İletişim Bilgisi Temelli Diksiyon ve İletişim Konularında Vasıfsızlığı ve
4) Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Bireylerin Madde Bağımlılığına Karşı ilk Adım sosyal Ağların yetersizliği gibi kök sebeplerin “Madde bağımlısı bireylerin İş gücü piyasasında istihdam olanaklarına erişim zorluğu” sonucunu,
1) Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Bireylerin Bilişim Alanında sektörel Rol modellerden Habersiz Oluşları,
2) Kurumlar İahıslar ve Sivil Toplum arasında Madde bağımlılığı Temelli Koordinasyon Yetersizliği ve
3) Sektörel Temsilcilerin Bilgi ve teknoloji Okur- yazarlığı Alanında İstihdama Elverişliği Konusunda bilgi Eksikliği kök sebeplerinin ise “Uyuşturucu ile mücadele eden kişi, sektörel kurum ve STK’lar arasında etkin ve aktif Platformların oluşamaması” sonucunu ve
1) İş piyasası Önderlerinin Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Bireylere Karşı Olumsuz Yargılarını Azaltacak Yayınların yetersizliği ve
2) STK, sektörel Temsilcilerin Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Bireylerin İstihdamları Konusunda Sosyal Sorumluluk Bilinci Yetersizliği kök sebeplerinin ise “Sektörel platformlarda Etkili şahısların madde bağımlısı bireylerin istihdamlarına yönelik olumsuz önyargıların sürekli artması” sonucunu doğurmakta ve yukarıda bahsedilen kötü sonuçların ise ana sorunun kronik halde katlanarak ve artarak devam etmesine neden olmaktadır.

Kişileri topluma yeniden kazandırabilme ve hayat akışlarını bozmadan, kişiler arasındaki ilişkilerini düzene koymayı ve yaşamlarını düzenlemelerine izin veren Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan genç bireyler, cezai süreçleri tamamlandığında normal yaşantılarına döndüklerinde hayatlarını sürdürmek için ve gelecek planlarına ulaşabilmek için başarılı olabilecekleri bir iş hayatı arzu ederler. Fakat yaşadıkları olumsuz süreç ve arka planlarındaki cezai durumları kişileri iş piyasasında zayıf pozisyonuna düşürür ve bu kişilerin eksik eğitim durumları ve ellerinde bir mesleklerinin de olmayışı iş bulma süreçlerini daha da zora sokmaktadır.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamındaki madde bağımlılığı sebebiyle yükümlü olan bu gençlerimize erişimle; madde bağımlılığı mücadelesine kalıcılık ve sürdürülebilirlik kazandırılması için madde bağımlılığı ile mücadele eden kurum, kişi ve STK'lar arasında etkin ve aktif platformlar oluşturularak madde bağımlılığı ile mücadelede Bilgisayar okur-yazarlığı eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri vererek, denetimli serbestlik süreçlerinin sonunda hayatlarına olumlu başlangıç yapmak isteyen gençlerimize iş istihdamlarında destek olup toplumsal kararlılığın artırılması projemizin genel kapsamını oluşturmaktadır. “Madde ağımlılığı temelli Denetimli Serbestlik Yükümlüsü bireylerin iş piyasasında bilgi teknolojileri kullanım becerileri gerektiren işlerde istihdamlarının istenen düzeyde gerçekleşmemesi gibi ağır bir sorunun toplumun huzurunu tehdit etmekte olduğu sabit görülmüştür.

Toplumda onurlu yaşam alanı bulmakta zorluk çeken denetimli serbestlik yükümlüsü bireylerin istihdam edilebilirlik kapasitelerinin proje uygun faaliyetlerimizde ayrıntıları ile tanımlayacağımız bilgi teknolojileri okur yazarlığı ve etkili iletişim temelli modüler eğitimler yolu ile sertifikasyonları sağlanarak kendilerini toplumun yaralarını sarmaya kendilerini adamış bulunan proje başvuru sahibi kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu, sertifikasyonda yetkili kurumlar ve istihdamda etkili ve ekonomik olarak oldukça güçlü tüzel üst kişiliklerin ortaklaşa gayretleriyle söz konusu vasıfsız 15 birey sektörlere kazandırılarak sosyal içermeleri sağlanacağı ve bundan sonraki benzer süreçlere öncü olarak çarpan etkisinin en yüksek düzeyde gerçekleşeceğine inanıcımız tamdır.